Hry.cz
Hra je činnost jednoho či více lidí, která nemusí mít konkrétní smysl, ale přitom má za cíl radost či relaxaci. Hry.cz se hrají především pro zábavu, ale můžou také sloužit například ke vzdělávání. Rolí hry ve společnosti se zabývá věda zvaná ludologie.

Vymezení hry

Hra je činnost, která se provádí kvůli rozptýlení či obveselení, které se nachází ve hře samotné. Cílem hry je vyhrát. Hry jsou nejčastěji společné či společenské. Lze je rozdělit:

 • pohybové hry, ke kterým lze řadit také hry s míčem, koulí, kuželkami
 • klidové hry, které slouží vytříbení pozornosti a schopnosti pozorování či k činnosti ducha; patří mezi ně karetní hry, deskové hry a hry společenské či seznamovací.
  • počítačové hry, které mohou plnit funkci klidových her, ale především simulují reálná i nereálná prostředí.

Herní činnost nepatří obvykle svou povahou k pracovnímu nasazení člověka, ale k volnočasovým aktivitám. Touha po hře je ve člověku, zvláště dítěti, vyvolávána zvědavostí a elánem. Vývojová psychologie považuje hru za hlavní hnací sílu hledání sebe sama v raném dětství a při pozdější socializaci člověka, zvláště při seznamování. Člověk začíná poznávat, prozkoumávat a reflektovat svět nejprve v dětské hře. Hodnotu hry spatřovali již starověcí filozofové (např. Platón, Plötinos). Význam hry v novověku pomohli odhalit Jean Jacques Rousseau a pedagogové Komenský, Pestalozzi a Fröbel.

Činnost člověka není hrou, pokud je vynucená nebo účelově vázaná, nemůže být spojená s plněním povinnosti, nějaké potřeby, návykovým uspokojením, odstraňováním škod nebo ochrany před bolestí. Avšak neexistuje přitom přesné vymezení, neboť existují vzdělávací hry, jejichž smyslem je učení, avšak přitom zůstávají hravé. Hra je hrou, pokud v ní převažují kreativní prvky, tedy rozvíjení zúčastněných osobností a jejich společenských vztahů.

Nizozemský historik Johan Huizinga ve svém stěžejním díle Homo ludens (1938) hru definuje takto:

Hra je svobodné jednání či zaměstnání, které v rámci určitého jasně vymezeného času a prostoru, které se koná podle svobodně přijatých, ale přitom bezpodmínečně závazných pravidel, má svůj cíl samo v sobě a nese sebou pocit napětí a radosti a zároveň vědomí odlišnosti od všedního života.

Desková hra

Desková hra je taková hra, ve které je průběh hry realizován na herním plánu. Zatímco u klasických deskových her máme pevně daný herní plán, u moderních deskových her se často setkáváme s variabilním herním plánem. Název desková hra bývá často nesprávně spojován s pojmem moderní společenská hra, což však není zcela přesné, neboť ne všechny moderní společenské hry jsou deskové. Nejznámějšími deskovými hrami jsou Dáma, Člověče, nezlob se! ve světě známé též jako Ludo a Šachy. Z moderních deskových her pak patří k nejznámějším hra Monopoly.

Gadgets jsou malé předměty většinou technického rázu, které mají určitou specifickou funkci, ale zároveň jsou často populární novinkou na trhu. Originální a dárky jsou určeny pro všechny, kteří chtějí oslavenci dát nevšední věc. Sháníte originální dárky k různým příležitostem?Historie deskových her

Nejstarší dosud hraná hra je patrně asijská hra Go. Konkurovat jí můžou snad jen africké mankalové hry. Existují ovšem archeologické nálezy ještě starších her, ke kterým se ovšem nedochovala žádná pravidla. Deskovým hrám zasvětilo svůj život mnoho badatelů, díky kterým se opět hraje mnoho zapomenutých her. Mezi nimi nesmíme v první řadě zapomenout na španělského krále Alfonse X., zvaného Moudrý. Tomu je připisováno originální a na svou dobu (13. století) nevídané dílo Libro de los juegos, pojednávající o deskových hrách. Velkými badateli na poli deskových her byli R.C. Bell a Harold J. R. Murray. V Čechách se studiem deskových her zabýval Miloš Zapletal, který vydal několik knih s danou tematikou, mezi jinými např. Velká kniha deskových her.

Dělení deskových her

Deskové hry je možné dělit podle mnoha různých kritérií. Nejčastěji se však dělí na dvě základní skupiny, a to

 • Klasické deskové hry
sem řadíme hlavně staré deskové hry, u kterých jsme schopni určit nanejvýš období, ve kterém pravděpodobně vznikly (Šachy, Dáma).
 • Moderní deskové hry
nové hry, u kterých ve většině případů známe jak autora, tak přesný rok vzniku (Monopoly, Carcassonne).

Podle již zmíněného Zapletala jsou tyto základní druhy deskových her:

 • Strategické hry, souboj dvou čí několika soupeřů (šachy, dáma)
 • Závodivé hry, kdo dojde dřív do cíle (Člověče nezlob se, dostihy)
 • Poziční hry, manévr na desce k docílení sestavy (mlýn, piškvorky)
 • Pátrací hry, hledání, řešení problému (potápěči, detektivní hry)

Dále můžeme hry dělit na spoustu kategorií dle cíle a určení hry (např. válečné hry, dětské hry).

Moderní společenská hra

Moderní společenské hry je pojem hojně používaný pro současné deskové nebo výjimečně karetní hry. Světovou velmocí těchto her je Německo, kde se těší největší oblibě. Hry často bývají pro 2 až 6 hráčů, náhoda hraje poměrně malou roli (většinou se ani nepoužívají kostky). Hra je často zasazena do nějaké doby (např.středověk) nebo prostředí (např. obchodování) a opatřena legendou. Moderní deskové hry mívají proměnlivý herní plán, někdy je plán vytvářen až v průběhu hry pokládáním kartiček (např. Carcassonne, Tikal apod.), nejde tedy o deskovou hru v užším slova smyslu.

Za předchůdce moderních společenských her lze považovat hry Monopoly a Diplomacie. Obrovský nárůst popularity her přineslo vydání Osadníků z Katanu v roce 1995. Hráči her se často scházejí v herních klubech, v Česku je nejznámější Klub deskových her Paluba, pořádají se různá mistrovství (souboje klubů i jednotlivců) a festivaly her. Hráči nejpopulárnějších her se sdružují do asociací a klubů té konkrétní hry (např. pro hru Scrabble funguje Česká asociace Scrabble).

Moderní společenské hry se každoročně ucházejí o ceny:

 • Hra roku (Spiel des Jahres) – nejprestižnější cena, Německo
 • Hra německé veřejnosti (Deutscher SpielePreis), Německo
 • Hra roku – česká cena udílená Akademií her


Reklama:


Online seznamka Seznamte.se - ta nejlepší internetová seznamka!
Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!